Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

Контакты

Структура

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЦЕНТРИ, ФІЛІЇ ТА ФАКУЛЬТЕТИ НУК
  • Екологiчна лабораторiя
  • Кафедра екологiї та природоохронних технологiй
  • Кафедра екологiчної хiмiї
  • Кафедра техногенної та цивiльної безпеки
  • Кафедра iмпульсних процессiв i технологiї д.т.н., професор Вовченко О.І.
  • Кафедра автоматики к.т.н., доцент Білюк. І.С.
  • Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів к.т.н., доцент Костенко Д.В
  • Кафедра комп’ютеризованих систем управління В,О, к.т.н., доцент Черно О.О.
  • Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки В.О.д.т.н.,доцент Блінцов О.В.
  • Кафедра судових електроенергетичних систем к.т.н., доцент Жук Д.О.
  • Кафедра теоретичної електротехнiки та електроних систем д.т.н., професор Рябенький В.М.
  • Кафедра iнженерної механiки та технологiї суднового машинобудування д.т.н., професор Ткач М.Р.
  • Кафедра двигунiв внутрiшнього згоряння, установок та технічної експлуатації д.т.н., професор Тимошевський Б.Г.
  • Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики к.т.н., професор Горбов В.М.
  • Кафедра кондицiювання та рефрижерації д.т.н., професор Радченко М.І.
  • Кафедра механiки i конструювання машин д.т.н., професор Попов О.П.
  • Кафедра технiчної теплофiзики i суднових паровидатних установок к.т.н., професор Димо Б.В.
  • Кафедра турбiн к.т.н., доцент Паталайчук В.М.
  • Кафедра адмiнiстративного та конституцiйного права
  • Кафедра морського та господарського права В.О.
  • Кафедра теорiї та iсторiї держави i права
  • Криміналістична лабораторія
  • Лабораторія "Юридична клініка"
  • Кафедра будiвництва та ремонту суден д.т.н., професор Щедролосєв О.В.
  • Кафедра зварювального виробництва д.т.н., професор Квасницький В.Ф.
  • Кафедра конструкцiї та механiки судна д.т.н., доцент Зайцев В.В.
  • Кафедра матерiалознавства та технологiї металiв д.т.н., професор Дубовий О.М.
  • Кафедра морських технологiй та океанотехнiки д.т.н., професор Зайцев В.В.
  • Кафедра проектування та виробництва конструкцiй iз композіційних матерiаліалів к.т.н., професор НУК Бурдун Є.Т
  • Кафедра теорiї та проектування суден д.т.н., професор Нєкрасов В.О.
  • Кафедра вищої математики к.т.н., доцент Гайша О.О.
  • Кафедра інформацiйних управляючих систем та технологiй В.О., к.т.н., доцент Міхелєв. І.Л.
  • Кафедра комп’ютерно- інтегрованих технологій та інженерної графіки к.т.н., професор НУК Слободян С.О.
  • Кафедра програмного забезпечення автоматизированих систем д.т.н., професор Приходько С.Б.
  • Кафедра управлiння проектами д.т.н., професор Чернов С.К
  • Кафедра фiзики к.т.н., доцент Шаповал Н.О.
  • Кафедра дизайну к.т.н., доцент Пишнєв С.М.
  • Кафедра прикладної лiнгвiстики к.т.н., доцент Філіппова Н.М.
  • Кафедра соцiаль- гуманiтарних дiсциплiн д.п.н., доцент Трибулькевич К.Г.
  • Кафедра сучасних мов к.п.н., доцент Міняйлова А.В.
  • Кафедра теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту д.е.н., професор Богатирьов К.О.
  • Кафедра фiлософiї i культурологiї Т.В.О.к.ф.н., доцент Паталайчук О.В.
  • Кафедра фізичного виховання і спорту доцент Яцунський О.С.
  • Кафедра економiки та органiзацiї виробництва
  • Кафедра економiчної політики та безпеки
  • Кафедра менеджменту
  • Кафедра облiку та економiчного аналiзу
  • Кафедра фiнансiв
  • Кафедра морського приладобудування
  • Кафедра морської логiстики
  • Кафедра системотехнiки морської iнфраструктури та енергетичного менеджменту
  • Коледж корабелів НУК
  • Первомайський коледж НУК
  • Навчально-науковий центр з господарської роботи
  • Навчально-науковий центр заочної та дiстанцiйної освiти д.т.н.
  • Навчально-науковий центр мiжнародного спiвробiтництва
  • Навчально-науковий центр пiслядипломної освiти к.т.н.
  • Первомайска фiлiя НУК
  • Феодосійський політехнічний інститут НУК (тимчасово окупована територія)
  • Херсонська фiлiя НУК