Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

Контакты

Історія

На прикінці 18 століття спочатку у Херсоні, потім у Миколаєві відкриваються навчальні заклади, пов'язані з навігацією і корабельною архітектурою. Однак, незабаром вони були закриті. Потім, до питання про організацію установ технічної освіти на півдні України в кінці 19 століття Міська Дума Миколаєва зверталася неодноразово. Але у зв'язку з різними об'єктивними причинами ці спроби виявилися невдалими. Спочатку, замість Миколаєва університет був створений у Варшаві, потім у Харкові, потім в Одесі. У 1902 році, нарешті в Миколаєві, в зв'язку з необхідністю використовувати значну кількість технічних фахівців для будівництва броненосного флоту Росії було відкрито механіко-технічне училище. Активну участь у його створенні взяв вчений-кораблебудівник того часу Костянтин Петрович Боклевський, один з творців науки про проектування корабля.

Здание НКИ 1930-е годы

У 1917 році механіко-технічне училище перетворено в миколаївське політехнічне училище. 18 вересня 1918 року відкривається Одеський політехнічний інститут, який складався у ті часи з трьох факультетів: механічного з електромеханічним, кораблебудівним, механічним відділеннями; інженерно-будівельний з інженерно-гідротехнічним і санітарно-технічним відділеннями; економічний з адміністративно-фінансовим і торговельно-промисловим відділеннями. Засновником кораблебудівного відділення був професор Ризького політехнічного інституту Чарльз Кларк. У 1920 році в ході реорганізації радянської системи народної освіти, Миколаївське політехнічне училище перетворено в індустріальний технікум імені К. Тімірязєва на правах вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась кваліфікація інженера. У 1926—1927 навчальному році індустріальний технікум реорганізується в кораблебудівний технікум зі збільшенням терміну навчання з трьох до повних чотирьох років. У цей період було створено і обладнано лабораторії опору матеріалів, хімії, теплотехніки.

У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об'єднано з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом. Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту. Однак, уже в 1930 році після об'єднання із суднобудівним факультетом Одеського політехнічного інституту він був перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

Новий корсуп НУК (НКИ)

Рішенням уряду СРСР у 1949 році МКІ було присвоєно ім'я адмірала С. Й. Макарова — уродженця м. Миколаєва, відомого вченого кораблебудівника, адмірала-флотоводця. 

У 1994 році рішенням Кабінету Ради Міністрів України МКІ імені адмірала С. Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву — Український державний морський технічний університет.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 25 березня 2004 року ухвалено надати університету статусу національного і іменувати його — Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) — єдиний в Україні унікальний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для суднобудування, кораблебудування, машинобудування, енергетики, морегосподарського комплексу України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2015 році міжнародного та державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001 : 2008 та ДСТУ ISO 9001 : 2009 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».

Головний корпус НУК ім. адмірала Макарова (проспект Героїв України, 9)За свою майже 100-річну історію в університеті підготовлено більше 60 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. На кінець 2018 р. до складу НУК входять: 5 інститутів, 4 факультети, Херсонська та Первомайська філії, 4 навчально-наукових центри, Коледж корабелів і Первомайський коледж, 2 закордонних навчально-консультаційних пункти, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова, Академія гардемаринів. У НУК навчаються більше 7500 тисяч студентів за 14 галузями знань та 29 спеціальностями.

Університет забезпечує: підготовку інженерних та наукових кадрів високої кваліфікації — молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів і докторів наук.

Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 49 кафедр, на яких працюють 541 викладач, з них 63 доктори наук, 90 професорів, 276 кандидатів наук, 270 доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації у Миколаївській області НУК протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів із вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

Урочиста церемонія посвяти в студенти НУКВ університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема «Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.

Університет має чотири навчальні корпуси, серед яких студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчі комплекси, три студентські гуртожитки і два житлові будинки, у яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 9-тисячного колективу. Також в університеті створена спілка студентського самоврядування. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. Очакові й у с. Коблево) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони відпочинку для студентів і співробітників університету, функціонує комплекс харчування «Камбуз».


Директори та ректори